Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Dlužníci


Komunikací s námi jako s právním zástupcem vlastníka pohledávek usnadníte vyřešení Vašeho dluhu (závazku).

Služby Call centra

 • informace o stavu námi vymáhané pohledávky
 • aktuální vyčíslení pohledávky, vyčíslení pohledávky k zamýšlenému datu platby
 • informace o platebních místech (čísla účtu, variabilní symbol pro platbu)
 • ověření úhrady

Přípravou podkladů před kontaktováním Call centra urychlíte vyřízení vašeho požadavku.

Před telefonátem si připravte podklady pro vyřízení hovoru (elektronické komunikace): 

 • osobní údaje - jméno, příjmení, popřípadě název firmy, datum narození nebo rodné číslo, IČ
 • jméno věřitele (případně původního věřitele)
 • variabilní symbol, naši značku, spisovou značku soudu - zjistíte na doručených dokumentech
 • doručenou dokumentaci
 • váš požadavek (co chcete vyřídit, zjistit) 

Máte připraveny výše popsané podklady?

Ano Ne

Rady pro rychlé vyřízení Vašich požadavků:

 1. Připravte si Vaše identifikační údaje a variabilní symbol.
 2. Připravte si laskavě dokumentaci.
 3. Definujte svůj požadavek.

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265