Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Info

Byl vám doručen některý z níže uvedených dokumentů?

Seznamte se s možnostmi řešení vaší pohledávky při doručení:

 • Upomínky, výzvy k zaplacení, oznámení o postoupení pohledávky
 • Návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby), výzvy soudu, předvolání
 • Platebního rozkazu, rozsudku, platebního příkazu, rozhodnutí, rozhodčího nálezu
 • Předexekuční upomínky
 • Návrhu na nařízení exekuce

Upomínka, výzva k zaplacení, oznámení o postoupení pohledávky

 • v případě doručení upomínky nebo výzvy k úhradě ve stanoveném termínu pohledávku v plné výši uhraďte
 • na výzvě či upomínce je uvedeno platební místo (číslo účtu, variabilní symbol) pro platbu a výše pohledávky ke konkrétnímu datu
 • v případě nedodržením termínu pro úhradu pohledávky může být tato navýšena o běžící úroky. Tyto je rovněž třeba uhradit v nejkratším možném termínu.
 • v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte naše Call centrum
 • nedodržením sděleného termínu úhrady se vystavujete riziku zahájení soudního a následně exekučního řízení, náklady těchto řízení dlužnou částku výrazně navýší

Návrh na vydání platebního rozkazu (žaloba), výzva soudu, předvolání

 • dokumentace doručována soudem v průběhu soudního řízení
 • uhradíte-li vaši pohledávku v plné výši v průběhu soudního řízení, informujte nás o této skutečnosti. Po ověření úhrady podá právní zástupce žalobce k příslušnému soudu návrh na zpětvzetí žaloby v celém rozsahu.
 • pro aktuální vyčíslení pohledávky a platební údaje kontaktujte Call centrum 
 • v případě úhrady pohledávky v plné výši v průběhu soudního řízení nedojde k podání návrhu na nařízení exekuce a dalšímu navýšení pohledávky o náklady právního zastoupení v exekučním řízení a náklady exekutora

Platební rozkaz, Rozsudek, Platební příkaz, Rozhodnutí, Rozhodčí nález

 • rozhodnutí soudu nebo jiného rozhodujícího orgánu
 • obsahuje výši pohledávky, která byla žalobci přiznána
 • rozhodnutí definuje výši pohledávky k úhradě, může obsahovat běžící úroky a náklady řízení
 • pro aktuální vyčíslení pohledávky a informace o platebním místě kontaktujte Call centrum 
 • v případě úhrady pohledávky v plné výši v průběhu soudního řízení nedojde k podání návrhu na nařízení exekuce a dalšímu navýšení pohledávky o náklady právního zastoupení v exekučním řízení a náklady exekutora

Předexekuční upomínka

 • upomínka sděluje výši pohledávky a platební místo pro úhradu
 • poslední možnost k úhradě pohledávky pře zahájením exekučního řízení
 • v případě úhrady pohledávky v plné výši a ve stanoveném termínu nedojde k podání návrhu na nařízení exekuce a dalšímu navýšení pohledávky o náklady právního zastoupení v exekučním řízení a náklady exekutora

Návrh na nařízení exekuce

 • podáním návrhu na nařízení exekuce je pohledávka předána k řešení příslušnému exekutorskému úřadu
 • pro sdělení kontaktních údajů na příslušný exekutorský úřad kontaktujte Call centrum

 

Rady pro rychlé vyřízení Vašich požadavků:

 1. Připravte si Vaše identifikační údaje a variabilní symbol.
 2. Připravte si laskavě dokumentaci.
 3. Definujte svůj požadavek.

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265