Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Právní poradna - dotazy

Sekce pro dlužníky

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265

Právní upozornění

AKM MAJER & PARTNERS

je veřejně prezentovaným označením pro asociovanou advokátní kancelář poskytující právní služby pod společným logem AKM,

přičemž partneři či advokáti jsou jako členové týmu AKM poskytujícího takto právní služby na území České republiky či mimo toto území samostatné právní subjekty, kteří jsou samostatně zapsány v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Právní služby jsou vždy poskytovány striktně konkrétním advokátem, asociovaným v advokátní kanceláři AKM Majer & Partners, přičemž řídícím partnerem je advokát JUDr. Roman Majer, se sídlem Vyskočilova 1326/5, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 45417491, DIČ: CZ6611201289, zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 03051.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto našich internetových stránkách. S ohledem na charakter tohoto média a rizika s ním spojená však nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace uvedené na těchto našich internetových stránkách.

Veškerý obsah i použitá forma elektronických údajů podléhají zákazu dalšího šíření v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhasu advokáta JUDr. Romana Majera. Porušení tohoto výslovného zákazu bude stejně jako porušování jiných osobnostních práv nebo práv k ochranné známce, firemního know how nebo podobných práv advokátů asociovaných pod logem AKM nebo MAJER & PARTNERS sankcionováno cestou práva.

TýmJUDr. Roman Majer
Řídící partner, advokát

 
 
TýmMgr. Ing. Jiří Johánek
Vedoucí partner, advokát

 
 
TýmMgr. Lukáš Pospíšil
Vedoucí partner, advokát

 
 
TýmMgr. Martin Vostracký
Vedoucí partner, advokát

 
TýmMgr. Jitka Dolejšová
výkonný ředitel

 
 
 

 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200