Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Občanské a rodinné právo

1. Zakoupili jsme na jednodenním zájezdu spojeného s prezentací výrobků drahý elektrospotřebič. Koupi jsme dodatečně přehodnotili a zjistili, že je velmi nevýhodná. Je možné elektrospotřebič vrátit a požadovat peníze zpět? Odpověď

2. S manželkou jsme svoji od roku 2001. Nyní jsem po rodičích zdědil nemovitost a zajímá mne, zda bude předmětná nemovitost součástí společného jmění manželů? Odpověď

3. Manžel si v poslední době napůjčoval hodně peněz, některé půjčky jsou ještě z doby před uzavřením manželství, některé uzavřel až nyní. Jsem povinna tyto závazky hradit i já? Odpověď

4. S manželem jsme již starší a máme dva zletilé syny. Jeden syn se o nás stará, pravidelně nás navštěvuje, vypomáhá nám, druhý syn s námi naopak není dlouhodobě v kontaktu, propadl automatům, alkoholu a pravděpodobně i drogám. Rádi bychom veškerý majetek odkázali prvnímu synovi, je to možné? Odpověď

5. S manželem spolu více jak 1 rok nežijeme a každý máme již svůj život, ale nejsme rozvedeni. Na rozvodu jsme však již domluveni.  Lze se rychle rozvést? Odpověď

6. Jaké jsou možnosti v případě, že bývalý manžel neplní svoji vyživovací povinnost na nezletilé dítě, ač je mu tato povinnost uložena soudním rozhodnutím? Odpověď

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265

Tým veřejné právní poradny Mgr. Ing. Jiří Johánek
Advokát

 
 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Lukáš Pospíšil
Advokát

 
 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Martin Vostracký
Advokát

 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Lenka Kučerová, LLB
Advokátka

 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Bc. Tereza Vojáčková
Koncipient

 
 
 

 


 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200