Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Úvod

AKM MAJER & PARTNERS

poskytuje v této části poradny jak široké veřejnosti, tak i firemnímu sektoru, základní infromace o řešení nejčastějších právních problémů.

AKM MAJER & PARTNERS nenabízí v této sekci právní poradny informace k řešení složitých právních problémů, k jejichž posouzení je nutné provedení hlubšího právního rozboru. 

V případě, že se některý z problémů zmíněný v této části poradny týká i vás, a i přes uvedené základní infromace o možnostech jeho řešení si stále nevíte rady, s důvěrou se můžete obrátit na AKM MAJER & PARTNERS,  kde jsou, ať už v kamenné či elektronické právní poradně, připraveni vám pomoci členové jednotlivých týmů z řad advokátů.   

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), přinášející značné změny v soukromém právu. Dále od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, představující druhou část rekodifikace soukromého práva úzce navazujícího na NOZ, který je zvláštním předpisem zabývajícím se úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. V této souvislosti naleznete v této sekci klíčové změny, které přináší NOZ a Zákon o obchodních korporacích v oblasti soukromého práva, které pro Vás přehledně zpracováváme. Současné otázky, resp. odpovědi na tyto otázky byly zpracovány před nabytím účinnosti výše uvedených zákonů a odráží tak právní stav před 1. lednem 2014.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265

Tým veřejné právní poradny Mgr. Ing. Jiří Johánek
Advokát

 
 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Lukáš Pospíšil
Advokát

 
 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Martin Vostracký
Advokát

 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Lenka Kučerová, LLB
Advokátka

 
Tým veřejné právní poradnyMgr. Bc. Tereza Vojáčková
Koncipient

 
 
 

 


 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200