Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Právní poradna - dotazy

Sekce pro dlužníky

post@akmajer.cz

Call centrum:
+ 420 236 034 236

ID datové schránky:
zsdgx8h

kancelář PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

kancelář PLZEŇ
Úslavská 752/33
326 00 Plzeň
fax: + 420 236 034 265

Sporová agenda a správa pohledávek

AKM MAJER & PARTNERS 

procesně zastupuje v soudním, správním, arbitrážním, insolvenčním i exekučním řízení a zajišťuje komplexní správu pohledávek klientů.

AKM MAJER & PARTNERS patří ve sporové agendě k největším advokátním kancelářím v České republice v počtu projednávaných případů. Dlouhodobé procesní zastupování a Správa pohledávek zahrnuje zastupování vlastníků pohledávek ve všech fázích existence pohledávky při mimosoudním uplatňování práv i při soudním, správním, arbitrážním, insolvenčním i exekučním řízení o zaplacení pohledávek.

AKM MAJER & PARTNERS má dlouholeté zkušenosti s poskytováním procesních právních služeb pro veřejný sektor a pro nejvýznamnější bankovní instituce, pojišťovny, leasingové i ostatní finanční společnosti, jakož i pro společnosti z oblasti telekomunikací, energetiky a dalších podnikatelských sektorů v České republice.

AKM MAJER & PARTNERS se i díky vypracovanému systému řízení administrativní i IT podpory stává nositelem know how na tzv. hromadný procesní nápad většího počtu protistran u našich klientů, při kterém je indviduální právní služba intenzivně podporována firemním zázemím manažersky řízené firmy.

TýmJUDr. Roman Majer
Řídící partner, advokát

 
 
TýmMgr. Ing. Jiří Johánek
Vedoucí partner, advokát

 
 
TýmMgr. Lukáš Pospíšil
Vedoucí partner, advokát

 
 
TýmMgr. Martin Vostracký
Vedoucí partner, advokát

 
TýmMgr. Jitka Dolejšová
výkonný ředitel

 
 
 

 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200