Logo AKM

Advokátní kancelář MAJER AKM

Advokátní kancelář

Právní oblasti

Občanské a rodinné právo:

 • Vymáhání pohledávek

 • Odpovědnost za způsobenou škodu (náhrada škody)

 • Dědictví

 • Závazkové právo (sepis jednotlivých smluv a právních listin)

 • Nájemní a bytové právo, SVJ

 • Převody nemovitostí
 • Pojištění

 • Zastupování klientů před soudy a rozhodci na všech stupních 

 • Problematika rozvodů (sporných i nesporných) 

 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM)

 • Rodičovství, osvojení, opatrovnictví

 • Vzájemná vyživovací povinnost a její úprava

Obchodní právo:

 • Zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich změn

 • Kompletní zajištění rejstříkové agendy

 • Ostatní činnosti spojené s obchodními společnostmi (např. organizace valných hromad, organizační změny ve společnostech apod.)

 • Likvidace obchodních společností a družstev

 • Závazkové právo (sepis jednotlivých obchodních smluv a jiných právních listin)

 • Problematika směnek a směnečného řízení

Pracovní právo: 

 • Zpracování kompletní pracovněprávní agendy pro zaměstnavatele

 • Kompletní právní služby pro zaměstnance (např. výpověď, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, mzdové nároky, nároky z odpovědnosti za škodu apod.)

Správní právo: 

 • Zastupování klientů před správními orgány (např. řízení před katastrálním úřadem, řízení o přestupcích, stavební řízení, správní soudnictví apod.)

Trestní právo: 

 • Zastupování poškozených v trestním (adhezním) řízení s nárokem na náhradu způsobené škody

Insolvenční právo: 

 • Sepis jednotlivých podání v insolvenčním řízení (pro věřitele i dlužníka)
   
 • Zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení
   
 • Incidenční spory

Ostatní služby:

 • Vydávání prohlášení o pravosti podpisů (ověřování podpisů)

 • Depozitum (úschova listin a peněz)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

post@akmajer.cz

Telefon:
+420 236 034 203

Sídlo právní poradny PRAHA
Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: + 420 236 034 200

Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny Praha
 
Tým právní poradny PrahaBc. Šárka Procházková
Vedoucí kanceláře Praha

 

 
kancelář PRAHA

Vyskočilova 1326/5
140 00 Praha 4
fax: +420 236 034 200